Regulamin rezerwacji

REGULAMIN REZERWACJI

1.Rezerwację można dokonać telefonicznie, osobiście lub mailem.
2.Rezerwację dokonuję się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności. Wymagane pełne dane osoby/firmy składającej rezerwację
3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu ustalonej opłaty rezerwacyjnej /przedpłaty/ za pobyt na konto pensjonatu lub w gotówce, przy jednoczesnym wskazaniu okresu rezerwacji.
4. Jednocześnie wpłata zaliczki i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w regulaminie przez osobę/firmę dokonującą rezerwacji.
5. Wpłaty dokonać można na konto firmowe, przekazem pocztowym lub jako wpłata gotówkowa.
6. Potwierdzenie przelewu lub nadania przekazu pieniężnego należy przesłać na adres mailowy Apartament „U JACKA”, a który stanowić będzie podstawę rezerwacji.
7. Wstępna rezerwacja telefoniczna, mailowa lub złożona przez formularz rezerwacji ważna jest jeden dzień, tj. do godz. 20-tej dnia następnego. od zgłoszonej rezerwacji przy jednoczesnym przesłaniu potwierdzenia wpłaty zaliczki.
8. Nie wpłacenie przedpłaty w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
9. Opłatę rezerwacyjną należy dokonać do 2 dni od momentu dokonania rezerwacji telefonicznej,  osobistej lub w innym uzgodnionym terminie.
10. Opłata rezerwacyjna (przedpłata) jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu.
11. Doba hotelowa rozpoczyna się o 15.00, kończy o 10.00 w dniu wyjazdu.

Bank PEKAO SA
Ul. Kilińskiego 1
34-700 Rabka Zdrój
Nr rachunku 45 1240 1574 1111 0010 4159 8945